02.10.2015.

IMPULS радна недеља

У циљу презентовања досадашњих пројектних и планирања предстојећих активности организована је радионица „IMPULS радна недеља“ у Бечићима у периоду од 22. до 24. 09. 2015.

Катастарско-картографске институције у региону западног Балкана имају подршку за имплементацију INSPIRE директиве у региону кроз IMPULS пројекат. Шведска управа за картографију, катастар и регистрацију земљишта Lantmäteriet и осам организација земаља западног Балкана потписали су споразум ради спровођења пројекта кроз подршку успостављања инфраструктуре просторних података.

Циљ IMPULS пројекта је подршка релизацији циљева INSPIRE директиве кроз развој техничке интероперабилности и платформе за размену просторних података и сервиса између државних органа на националном, као и на регионалном нивоу.

Током радионице регионални представници су приказали досадашње резултате пројекта по компонентама:

 • РАДНИ ПАКЕТ 2: Правила размене података и регулатива

  У склопу активности ове радионице урађен је споразум о размени просторних података на регионалном нивоу.

 • РАДНИ ПАКЕТ 3: Хармонизација података

  Основа за размену су хармонизовани подаци. У том смислу у оквиру овог радног пакета извршена је хармонизација националних скупова података за Административне јединице и Дигитални модел висина у складу са INSPIRE техничким спецификацијама

 • РАДНИ ПАКЕТ 4: Метаподаци и оцена квалитета

  Кроз овај радни пакет израђено је техничко упутство за коришћење регионалног профила метподатака заснованог на INSPIRE захтевима, као и креирање матаподатака за Административне јединице и Дигитални модел висина

 • РАДНИ ПАКЕТ 5: Дисеминација (геопортали и веб сервиси)

  Задатак овог пакета је успостављање националних каталога метаподатака за дисеминацију скупова и веб сервиса просторних података

 • РАДНИ ПАКЕТ 6: Добробити (примена за случајеве коришћења података)

  Примена података из надлежности националних катастарско-картографских институција за потребе управљања у случају елементарних непогода

Као резултат рада свих радних пакета, свака организација извршила је презентацију резултата пилот пројекта чији је циљ био да покаже како подаци и сервиси могу бити искоришћени. Акценат је био на претраживању, проналажењу и приступу подацима и услугама унутар организације, а све то путем представљања сервиса и националних геопортала. Презентације су се састојале из следећих корака:

 • Приступ националном геопорталу,

 • Претрага по договореним темама - Административне јединице и Дигитални модел висина,

 • Преглед мета података за хармонизоване сетове података,

 • Повезивање на сервисе података преко објављеног линка веб сервиса и метаподатака у ГИС апликацији (нпр. QGIS или АrcMap),