21.9.2015.

На националном геопорталу „ГеоСрбија” објављена је топографска карта у размери 1 : 20 000 за подручје југоисточне Србије...

У оквиру имплементације IGIS програма преко пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и центра за даљинску детекцију Републике Србије” израђен је 71 лист топографске карте у размери 1 : 20 000 за подручје југоисточне Србије.

Листови топографске карте су израђени за територије општина: Мерошина, Житорађа, Власотинце, Бабушница, Црна Трава, Сурдулица и Босилеград; делове територија општина: Алексинац, Прокупље, Дољевац, Бојник, Гаџин Хан, Пирот, Димитровград, Владичин Хан, Врање, Врањска Бања и Трговиште, као и делове територија градова Ниша и Лесковца.

Подаци су доступни на увид на геопорталу „ГеоСрбија” и INSPIRE веб-порталу за кориснике из државних институција које приступају порталу.

На основу аерофотограметријског снимања реализованог од 2011. до 2012. године прикупљени су 3D векторски топографски подаци који су структуирани у основни топографски модел (ОТМ), а односе се на тематске целине објекти, саобраћајна мрежа, хидрографија, земљишни покривач, рељеф и водови. На основу тих података и података из других подсистема геодетско-катастарског информационог система (ГКИС) за тематске целине геодетска основа, заштићена подручја, регистар државне границе, РПЈ, географска и друга имена израђени су листови топографске карте у размери 1 : 20 000 у UTM пројекцији, у сладу са Картографским кључем.

У току је израда нових листова топографске карте 1 : 20 000, који ће бити сукцесивно објављивани на геопорталу.

Релевантне вести