17.09.2015.

Производни капацитети Дигиталног архива удвостручени су у 2015. години

До краја септембра, Одељење архива располагаће са 20 фото-столова, 20 документ скенера, 20 флет скенера и 4 скенера формата А0.

Одељење архива, у оквиру своје редовне делатности, издаје копије документације из својих архива. Свакодневно се издају подаци на захтев странака, београдских служби за катастар непокретности, као и Агенције за реституцију. Највише је тражена збирка исправа земљишне књиге која је преузета од 2. и 5. општинског суда у Београду. Ова збирка садржи око 7 милиона страна. На овом послу стално је ангажовано 8-10 људи и до 01. 09. 2015. године обрађено је 2 813 предмета и издато 61 485 страна документације. До краја 2015. године очекује се да ће бити обрађено око 4 000 предмета и издато преко 90 000 страна документације.

Поред двадесетак стално запослених, за потребе пројекта „Размена катастарских података између Београда и Приштине“ ангажован је одређени број запослених преко уговора. На почетку године ангажовано је 63 запослена да би од 01. 07. 2015. године овај број порастао на 143 запослена. У складу са повећањем броја запослених и броја радних места захваљујући повећаном број уређаја, повећавала се и продукција.

У овој години, до 01. 09. за потребе пројекта скенирано је 1 585 653 слике што чини преко 2 милиона страна документације. До краја године очекује се да број скенираних слика буде преко 2 милиона. Од почетка пројекта до сада је скенирано укупно 2 842 540 слика.

Пројекат „Размена катастарских података између Београда и Приштине“ се завршава у марту 2016. године тако да у овој завршној фази пројекта се постепено прелази на повезивање сваког документа са бројем парцеле.

Одељење архива скенира бројну катастарску документацију Републичког геодетског завода. Ту спадају катастарски планови, карте, документација из катастарског елабората и операта, земљишне књиге и збирке исправа, као и остала пратећа геодетска документација. У овој години, до 01. 09. скенирано је укупно 2 655 041 слика што чини око 3,7 милиона страна документације. До краја године очекује се да број скенираних слика буде преко 4 милиона.