16.9.2015.

Домаћин састанка у оквиру пројекта Инфраструктура референтних података и сервиса за Дунавски регион (Danube Reference Data and Service InfrastructureDRDSI), који имплементира JRC, 8. септембра 2015. у Новом Саду је био Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство...

На састанку су представљене основне приоритетне области дефинисане Дунавском стратегијом. Кроз имплементацију стратегије стварају се механизми за усмеравање фондова Европске уније реализацијом регионалних пројеката. Посебно је истакнута важност примене INSPIRE директиве у хармонизацији података и креирање законског оквира за отворен приступ геоинформацијама. Присутни су упознати о статусу и изазовима у имплементацији INSPIRE директиве у региону на основу извештаја националних експерата. Урађен је преглед стања инфраструктуре просторних података у Србији, при чему је истакнуто да је РГЗ постигао највећи допринос на успостављању институционалног и техничког оквира INSPIRE директиве.

Презентовани су основни сервиси техничке инфраструктуре DRDSI пројекта и могућност претраживања и прегледа доступних просторних података. Наглашено је да за територију Србије није обезбеђена доступност података на заједничкој регионалног платформи. Као позитиван корак у омогућавању приступа геоподацима је истакнут напор РГЗ-а да развије национални каталог метаподатака као централни репозиторијум метаподатака са сервисима за дисеминацију информација. На тај начин ће инфромације о националним скуповима података и сервисима бити доступни на регионалном DRDSI порталу.

Након тога дискутовало се о изазовима са којима се срећу националне институције у приступу и коришћењу геоинформација. Разматране су могућности за побољшање сарадње и учешћа националних институциај у пројектима и активностима Европске комисије и пројектног тима Удруженог истраживачког центра Европске комисије (EC Joint Research Centre – JRC).

Циљ DRDSI пројекта је примена Дунавске стратегије у имплементацији INSPIRE директиве у Дунавском региону кроз развој техничке платформе за приступ хармонизованим скуповима просторних података од интереса за приоритетне области: заштита животне средине; пловност; наводњавање и развој пољопривреде и производња енергије.

На састанку DRDSI у Новом Саду, осим представника покрајинских секретаријата и Републичког геодетског завода, учествовали су представници Републичког завода за статистику, Републичког хидрометеоролшког завода, Агенције за заштиту животне средине, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и Покрајинског завода за заштиту природе.

Релевантне вести