31.08.2015.

Сарадња РГЗ-а и организације НАЛЕД

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић и начелник Одељења за нормативне и правне послове Гордана Зорић разговарали су са представницима Националне алијансе за локални економски развој о могућностима унапређивања сарадње.

Испред организације НАЛЕД састанку су присуствовале извршни директор Виолета Јовановић, директор тима за регулаторну реформу Јелена Бојовић и правни саветник за односе са привредом Драгана Илић. Представнице НАЛЕД -а разговарале су са директором РГЗ-а о примедбама и предлозима које је та организација поднела на текст Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру.

Начелник Одељења за нормативне и правне послове Гордана Зорић предочила је које су примедбе усвојене и захвалила на подршци коју РГЗ добија у оквиру сарадње са НАЛЕД-ом.

Директор Борко Драшковић је рекао да је веома важно да сарадња са НАЛЕД-ом буде двосмерна како би било омогућено да се и локалним самоуправама сугерише на одређене промене процедура ради боље међусобне сарадње. Он је додао да је веома важно да будемо реални и да свеобухватно сагледамо проблем како би се изнашло најбоље и најефикасније решење на задовољство грађана и локалних самоуправа. У том смислу, очекује се успешна и дугорочна сарадња са Националном алијансом за локални економски развој.