14.08.2015.

Објављен ортофото за осам нових градских подручја

На националном геопорталу „ГеоСрбија" објављен је ортофото за осам нових градских подручја.

У оквиру пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије" урађен је ортофото резолуције 10 cm за још осам градских подручја.

Поред раније доступних подручја, на геопорталу „ГеоСрбија“ објављен је ортофото за нова градска подручја и то: Бачки Петровац, Богатић, Чачак, Пожаревац, Пожегу, Сомбор, Сремску Митровицу и Мачванску Митровицу. Такође, подаци су доступни на увид и на INSPIRE web порталу за кориснике из државних институција које приступају порталу.

Ортофото се израђује на основу аерофотограметријског снимања реализованог у периоду од 2011. до 2013. године. Аерофотограметријско снимање извршено је дигиталном, мултиспектралном аерофотограметријском камером UltraCamXp резолуције 6 микрона са подужним преклопом 60% и попречним преклопом снимака од 30%. Параметри геореференцирања израђеног ортофотоа дефинисани су параметрима SRB_ETRS89/UTM референтног система у равни пројекције, док је средња квадратна грешка положајних координата ± 20 cm.

У току је израда ортофотоа за преостала градска подручја, која ће након израде бити сукцесивно објављена на геопорталу.

www.geosrbija.rs