13.08.2015.

Сарадња РГЗ-а и Краљевине Норвешке

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић разговарао је са експертима Норвешког Статенс Картверка о развоју новог и ефикаснијег ИТ система за унапређење ажурности катастра непокретности.

Испред Статенс Картверка, норвешке агенције за картографију и катастар, за пројекат „Спецификација за интегрисани систем за катастар непокретности за Републички геодетски завод“ задужен је Бреде Гундерсен који је упознао новог директора РГЗ-а са радом на овом пројекту. Он је истакао да су запослени у Заводу дали свој максимум да се напише прецизна и јасна спецификација са тачно предоченим задацима који треба да буду испуњени како би се израдио софтвер за катастар непокретноси који ће у потпуности одговарати потребама Републичког геодетског завода и који ће омогућити убрзање процеса и процедура у решавању предмета.

Норвешки консултант за катастар Оскар Хенриксен сугерисао је да би било добро кориговати одређене правне процедуре које онемогућавају брже поступање по предметима. У сарадњи са колегама из РГЗ-а дефинисани су поједини типови предмета који се могу решавати по краћем поступку, као што је, на пример, случај са доделом кућног броја.

Директор Републичког геодетског завода је рекао да очекује успешну реализацију пилот пројекта који ће показати резултате рада на развоју спецификације. Он је додао да је за РГЗ подршка Краљевине Норвешке, кроз овај донаторски пројекат, од изузетног значаја јер је израдом техничке спецификације остварена значајна уштеда времена и финансијских средстава за реализацију предстојећег пројекта Светске Банке у оквиру ког ће нови информациони систем бити развијен.