18.08.2015.

EuroGeographics генерална скупштина и UN-GGIM Europe састанак у Београду

EuroGeographics генерална скупштина и UN-GGIM: Europe пленарни састанак одржава се у Београду у периоду од 4. до 7. октобра 2015. године.

Републички геодетски завод је домаћин и коорганизатор шеснаесте EuroGeographics генералне скупштине и другог пленарног састанка UN-GGIM: Europe у Београду у хотелу Метропол. EuroGeographics генерална скупштина одржава се од 4. до 6. октобра 2015. године. UN-GGIM: Europe састанак одржава се 7. октобра 2015. године.

Eurogeographics је међународна асоцијација која представља европске националне институције надлежне за картографију, катастар и регистрацију земљишта. Циљ асоцијације је развој европске инфраструктуре просторних података кроз сарадњу националних институција на обезбеђењу квалитетних геоинформација. Тренутно, асоцијација има 61 члана из 46 европских земаља.

Генерална скупштина EuroGeographics чланова одржава се сваке године и том приликом се окупља руководство свих европских картографских и катастарских институција, као и кључни представници европских организација и тела, као што су Европска комисија, Европска агенција за животну средину и Еуростат. Захваљујући успешној сарадњи са Републичким геодетским заводом извршни одбор EuroGeographics-а донео је 2012. године одлуку да се генерална скупштина 2015. године одржи у Београду.

UN-GGIM (United Nations initiative on Global Geospatial Information Management) је основан у јулу 2011. године. UN-GGIM преузима водећу улогу у постављању агенде за глобални развој просторних информација и промовише предности коришћења геоинформација за решавање националне политике и кључних глобалних изазова. UN-GGIM: Europe представљају делегати европских држава чланица Уједињених нација надлежних за геопросторне и статистичке податке.

Током скупштине експерти из Европе и позвани говорници ће разговарати о актуелним темама у раду националних картографско-катастарских установа, европским и регионалним пројектима, као и о плановима даљег развоја асоцијације. Посебна пажња ће се посветити питањима као што су: Open Data иницијатива; подршка имплементацији INSPIRE директиве кроз ELF пројекат; како испунити потребе и очекивања друштва за геоинформацијама; улога националних институција на обезбеђењу геоинфорамција за потребе портала.