06.08.2015.

Нова начелница у Сектору за катастар непокретности

Соња Ракић, дипл. геод. инж. постављена је за начелника Одељења за пројектовање и планирање.

Соња Ракић је дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 1984. године на Одсеку за геодезију.

Од 1985. године радила је у Одељењу за комуналне и стамбене послове Општине Рума – Геодетска управа на пословима одржавања катастра земљишта, а касније као начелник Службе за катастар непокретности Рума.

Од 2002. до 2007. године радила је као начелник Службе за катастар непокретности Сремска Митровица.

Од 2007. до 2012. године радила је као инспектор и шеф одсека за израду и одржавање катастра непокретности у Сектору за стручни и управни надзор. У овом периоду вршила је надзор над израдом и одржавањем катастра непокретности у свим службама за катастар непокретности на територији Републике Србије.

У току 2012. године радила је као начелник Службе за катастар непокретности Београд 2. Од 2013. до 2015. године била је ангажована као инспектор у Сектору за стручни и управни надзор.

Од фебруара 2015. године радила је као шеф одсека за катастар непокретности у Центру за катастар непокретности Београд.

Током рада у Сектору за стручни и управни надзор учествовала је на Пројекту развој концепта контроле квалитета у оквиру шведског пројекта и као члан радних група у доношењу подзаконских аката у Републичком геодетском заводу.