4.8.2015.

Истакнут је значај свих синдиката и њихових чланова на подизање угледа РГЗ-а.

Састанку који је одржан 3. августа 2015. године код в.д. директора Републичког геодетског завода Борка Драшковића, присуствовали су представници сва три активна синдиката РГЗ-а. Циљ састанка био је поред међусобног упознавања, упознавање са досадашњим радом и планираним активностима. Било је речи о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру, статусу запослених, стању на пројектима који се реализују, као и о Пројекту Светске банке који почиње ускоро.

Руководство ће помоћи да се очува све што се у пракси показало као добро. Створиће се радно окружење које ће омогућити да стручност запослених, што чини окосницу једне организације какав је РГЗ и њихово ангажовање, максимално дођу до изражаја. Радиће се на трансформацији радних процеса како би РГЗ био ефикаснији према корисницима својих услуга. У борби за бољу позицију струке и РГЗ-а више него до сада ићи ће заједно руководство и синдикати.

Поред наведеног, било је речи и о законима и прописима који су у припреми код других државних органа а од значаја су за рад и функционисање РГЗ-а. Истакнут је значај свих синдиката и њихових чланова на подизању угледа РГЗ-а, кроз максимално ангажовање и професионалан однос запослених према странкама и послу који обављају.

Договорене су наредне активности као и заједничко ангажовање синдиката и руководства РГЗ-а на решавању проблема који су од утицаја на ефикасније функционисање РГЗ-а.

Релевантне вести