31.07.2015.

Сарадња GIZ-а и Републичког геодетског завода

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић састао се са представницима Немачке асоцијације за међународну сарадњу – GIZ.

Бенџамин Клингер, пројект менаџер програма GIZ-а који кофинансира Европска Унија, исказао је подршку новом директору Завода Борку Драшковићу и захвалио му на пријему делегације GIZ-а већ током прве радне недеље на тој функцији. Он је истакао да је учешће Републичког геодетског завода у реализацији пројеката „Управљање земљиштем на локалном нивоу 1, 2 и 3“ од кључног значаја и да без података који су у поседу РГЗ-а, њихова имплементација не би била могућа.

Консултант GIZ-а Кристоф Јохан Вирц истакао је да масовна процена вредности непокретности и развој регистра цена који је отворен за јавност, представљају најзначајнији фактор за развој транспарентног и поузданог тржишта непокретности, а Република Србија је Законом о државном премеру и катастру тај важан задатак поверила Републичком геодетском заводу јер транспарентно тржиште гарантује већи број страних и домаћих инвестиција.

Директор Борко Драшковић захвалио се на посети делегацији GIZ-а и констатовао да ће унапређењем сарадње Републички геодетски завод стећи важаног партнера. Он је истакао да ће кроз модуле у оквиру пројекта, „Управљање земљиштем у урбаним срединама“ и „Управљање пољопривредним земљиштем“, бити пренета искуства немачких стручњака, а стечена знања ће омогућити имплементацију модерних метода рада у РГЗ-у као и развој техничких и технолошких капацитета. Развој метода масовне процене вредности омогућиће уштеде ресурса у привреди и реалном сектору јер се тренутно ти подаци прикупљају несистематично, па долази до преклапања активности. Успостављањем транспарентног и поузданог тржишта непокретности, Србија чини крупне кораке у приближавању стандардима Европске Уније у тој области.