22.03.2016.

Саветовање у организацији Удружења банака Србије

Представнице Републичког геодетског завода учествовале на саветовању у организацији Удружења банака Србије одржаном на Палићу 17. и 18. марта 2016. године

Удружење банака Србије је организовало дводневно саветовање на тему „Грађанско и стварно право у банкарству Србије“. Саветовање је одржано 17. и 18.03.2016. године на Палићу.

У оквиру саветовања представљен је Преднацрт Грађанског законика Србије, нови Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о озакоњењу објеката, Измене и допуне Закона о државном премеру и катастру и Измене и допуне Закона о хипотеци. Излагање су имали и представници Јавнобележничке коморе из области сарадње јавних бележника и банака.

На саветовању били су присутни представници банкарског сектора – комерцијалних банака и Народне банке Србије, Коморе извршитеља Србије, Коморе јавних бележника и USAID Пројекта за боље услове пословања.

Представнице Републичког геодетског завода одржале су три презентације које су обухватиле најбитније измене и допуне Закона о државном премеру и катастру из децембра 2015. године и измене које се односе на прикупљање података са тржишта непокретности за масовну процену, као и измене Закона о хипотеци.