26.11.2015.

Преглед служби по успешности решавања предмета - октобар 2015

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања управних предмета у Службама за катастар непокретности извршио анализу података решених предмета у месецу октобру 2015. године.

На основу података из евиденције решених предмета евидентираних у писарници у току месеца октобра 2015. године сачињена је листа Служби по успешности у решавању управних предмета. Критеријуми за статистичку обраду података су број решених предмета и број запослених у Служби.

  1. Гаџин Хан
  2. Косјерић
  3. Мали Зворник
  4. Мионица
  5. Вршац
  6. Пландиште
  7. Кањижа
  8. Бојник
  9. Мало Црниће
  10. Нови Бечеј

Циљ анализе је да свака Служба стекне увид о успешности у односу на остале Службе у Сектору за катастар непокретности и да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање, односно оствари напредовање Службе на приложеној листи.