14.10.2015.

СКН Чукарица на новој адреси

Служба за катастар непокретности Чукарица од 19. 10. 2015. биће смештена у згради Градске Општине Чукарица.

На основу Уговора о међусобној сарадњи и заједничким правима и обавезама, који је закључен између Градске Општине Чукарица и Републичког геодетског завода, договорено је да се у просторијама те општине, на адреси Шумадијски трг 2, обезбеди радни простор за запослене СКН Чукарица.

Циљ премештања СКН Чукарица из старих просторија у улици 27. марта 43-45 је да се грађанима Општине Чукарица олакша приступ услугама које пружа Републички геодетски завод.

Служба за катастар непокретности Чукарица на новој адреси почеће са радом од понедељка, 19. 10. 2015. године.

Начелник СКН Чукарица је дипломирани инжењер геодезије Славољуб Степић. Све информације у вези са радом СКН Чукарица могуће је добити позивањем инфо центра за Београд на бројеве телефона 6355-600, 6355-601, 6355-602, 6355-603, 6355-604 или путем адресе cknbgd.info@rgz.gov.rs.