26.08.2016.

Састанак поводом унапређења рада Централног регистра планских докумената

Дана 24.08.2016. године у организацији и просторијама Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре одржан је састанак на техничком нивоу у циљу сагледавања проблема са којим се суочавају доносиоци планских докумената приликом њиховог објављивања у Централном регистру планских докумената.

Дана 24.08.2016. године у организацији и просторијама Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре одржан је састанак на техничком нивоу у циљу сагледавања проблема са којим се суочавају доносиоци планских докумената приликом њиховог објављивања у Централном регистру планских докумената.

Састанак је отворио господин мр Ђорђе Милић, помоћник министра, кратком уводном речи где је навео значај увођења Централног регистра планских докумената као и његовог попуњавања планским документима, планове везане за повезивање овог регистра са регистром електронских грађевинских дозвола и неке наредне кораке и друге пројекте који су у вези са унапређењем рада у овој области.

Овај састанак је први у низу састанака који је одржан како би се сагледали тренутни проблеми са којима се сусрећу институције надлежне за доношење планских докумената приликом попуњавања регистра, пресек стања на објављивању документације, као и евентуалне могућности за унапређење система и процеса рада. Састанку су присуствовали представници Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре и седам градова: Београда, Новог Сада, Смедерева, Ваљева, Сремске Митровице, Шапца и Зрењанина. Такође, као значајна подршка систему, састанку су присуствовали и представници Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), приватне компаније ОСА рачунарски инжењеринг и Републичког геодетског завода.

Сви учесници разменили су досадашња искуства у раду са подацима и системом Централног регистра планских докумената, а као најзначајнији проблеми издвојили су се непостојање планске документације у дигиталном облику и недостатак адекватних хардверских и софтверских ресурса за боље управљање подацима.

За превазилажење проблема са недостатком софтверских производа размотриће се све могућности у виду коришћења софтвера отвореног кода и евентуалних набавки одговарајућих комерцијалних производа. Тим састављен од представника свих учесника покушаће да да предлог за превођење документације у дигитални облик на најефикаснији начин сходно ресурсима који су тренутно на располагању.

На крају састанака договорено је да је потребно унапредити комуникацију између свих учесника у пројекту уз периодично одржавање оваквих састанака.