20.11.2015.

Унапређење апликације

У претходном периоду извршено је унапређење централног регистра планских докумената, дела који се односи на рад професионалних корисника.

Поред постојећег формата (gml) за дефинисање граница планских докумената од данас је подржан и shape формат. Професионални корисници сада могу учитавати и shape датотеке као обухвате планских докумената.

Такође систем сада подржава и координатне трансформације из Gauss-Kruger координатног система (6 и 7 зона) тако да се подаци не морају трансформисати пре учитавања. Систем ће подржати поменуте координатне системе.

Након учитавања података администратори у РГЗ извршиће иницијалну контролу (структуре планских докумената и верификацију границе) и њихово објављивање, чиме ће плански документи постати видљиви на јавном порталу.

Увид података на јавном порталу може се извршити ОВДЕ.