19.9.2017.

2017. година – 37. недеља

 

2017. година – 37. недеља

Председник Комисије Жан-Клод Жункер одржао говор о стању Уније за 2017. годину

Председник Комисије Жан-Клод Жункер одржао је говор о стању Уније за 2017. годину пред посланицима и представио путоказ за јединственију, јачу и демократску заједницу. Говор је био праћен усвајањем конкретних иницијатива од стране Комисије за: трговину, инвестиционе скрининге, сајбер безбедност, индустрију, податке и демократију.

Сваке године у септембру председник Комисије држи говор о стању Уније пред Парламентом, који обухвата достигнућа из прошле године и представљање приоритета за наредну годину, као и начине на које ће Комисија решити најважније изазове са којима се ЕУ суочава. Након говора се одржава пленарна дебата. Овај корак започиње дијалог са Парламентом и Саветом на припремама Програма рада Комисије за наредну годину.

Једна од порука била је да је сада тренутак да се извлаче први закључци из дебате о будућности Европе, да се пређе са размишљања на акцију. Од дебате до одлуке. „Европа је више него само једно тржиште. Више од новца, више од евра. Увек је њена суштина била у вредностима. Европа би функционирала боље ако бисмо спојили председнике Европске комисије и Европског савета. Европу би било лакше разумети ако је један капетан управљао бродом. Ако бисмо имали једног председника, то би боље одражавало праву природу наше Европске уније, и као уније држава и грађана Уније.“

 

Предлог Регулативе о слободном протоку података

Заједно са говором о стању Уније, у склопу Пакета за јединствено дигитално тржиште који би ослободио потенцијал економије података, представљен је конкретан Предлог Комисије за „Уредбу о оквиру за слободан проток података који се не односе на личност у Европској унији“. Предлог остварује циљеве утврђене Стратегијом ЈДТ, њеним недавним средњорочним прегледом, као и политичким смерницама за тренутну иницијативу Европске комисије „Нови почетак за Европу: наша агенда за запошљавање, раст, правичност и демократске промене". Комплетан текст предлога доступан је на адреси:хттп://ец.еуропа.еу/транспаренцy/регдоц/реп/1/2017/ЕН/ЦОМ-2017-495-Ф1-ЕН-МАИН-ПАРТ-1.ПДФ

ЕК Рапид – Годишњак Еуростат-а – Чињенице и бројке на субнационалном нивоу

Регионални годишњак Еуростат-а за 2017. годину даје детаљну слику која се односи на широк спектар статистичких тема у свим регионима Држава чланица ЕУ, као и на регионе ЕФТА и земаља кандидата. Свако поглавље представља статистичке информације на картама, табелама и бројкама, уз опис политичког контекста, главне налазе и изворе података. Ови регионални показатељи су представљени за следећих 12 тема: регионалне политике и приоритети Европске комисије, становништво, здравство, образовање и обука, тржиште рада, економија, структурна статистика привреде, истраживање и иновације, дигитална економија и друштво, туризам, саобраћај и пољопривреда. Поред тога, у овом издању су укључена два посебна поглавља: фокус на европске градове и фокус на рурална подручја.

 

 

Релевантне вести