4.9.2017.

2017. година – 36. недеља

Доступна је нова верзија Европске референтне архитектуре за интероперабилност

Комисија је објавила нову верзију европске референтне архитектуре за интероперабилност (EIRA©). EIRA© је модел садржаја који дефинише најважније градивне блокове потребне за стварање интероперабилних система е-управе. Он пружа заједничку терминологију за ИТ архитекте и олакшава развој дигиталних јавних услуга које прелазе државне и секторске границе. Нова EIRA© 2.0.0 укључује следеће значајне промене:

- Усаглашеност са новим Европским оквиром за интероперабилност и Акционим планом за интероперабилност

- Надоградња за АрцхиМате© 3 (претходно ArchiMate© 2.1)

- Побољшана употреба спецификација интероперабилности

- Поједностављење правног становишта

- Ревидирани опис свих градивних блокова.

Заједно са новом EIRA©, Комисија је недавно објавила ажурирану верзију Алата за картографију. Ово је алат за моделовање ИТ решења базираних на структури EIRA ©. EIRA © и Картографски алат заједнички подржавају интероперабилност и поновну употребу ИТ решења од стране државних управа, чиме се убрзава достављање јавних услуга на исплатив начин.

Пошаљите повратне информације на digit-eira@ec.europa.eu.

Европска агенција за оперативно управљање ИТ системима великих размера (eu-LISA)

Комисија је одржала презентацију о свом предлогу за обнову Агенције еу-ЛИСА у оквиру Одбора ЛИБЕ. Циљ овог предлога је да размотри и прилагоди Регулативу којом се оснива агенција, ради унапређења функционисања Агенције одговорне за управљање информационим системима (eu-LISA) која је била успостављена да би одиграла кључну улогу у техничкој имплементацији новог приступ и развоју интероперабилних решења за централизоване информационе системе ЕУ. Eu -LISA је тренутно одговорна за оперативно управљање на централном нивоу другом генерацијом Шенгенског информационог система (SIS II), Визног информационог система (VIS) и Eurodac-а. Такође јој се може поверити развој и оперативно управљање другим великим ИТ системима у области слобода, безбедности и правде, ако то буде прописано релевантним законодавним инструментима.

Јединствени дигитални приступ

Као део „пакета усклађености“, Комисија намерава да обезбеди јединствену дигиталну приступну тачку за једноставан и ефикасан приступ мрежи за предузећа и грађане, што обухвата: (1) информације о праву Уније и националном законодавству и административним захтевима, (2) процедуре, као што је регистрација предузећа, и (3) услуге пружања помоћи на захтев. Приступ овим услугама би био недискриминаторан, тј. грађани и предузећа из других држава чланица би имали потпуни приступ информацијама и услугама. Идеја је део ширег плана Комисије за дигитализацију државне управе и повећање ефикасности унутрашњег тржишта.

Кликните овде да бисте приступили пуном брифингу Европског парламентарног истраживачког сервиса за Јединствени дигитални приступ.

 

Релевантне вести