01.09.2017.

Ауторитативни подаци РГЗ-а о ценама непокретности у Србији за 2017.

РГЗ је унапредио Регистар цена непокретности који је део система Масовне процене вредности непокретности са циљем да омогући грађанима и привреди брз и једноставан увид у просечне цене некретнина на територији целе Србије како би им послужиле као оријентир при купвини и инвестирању.

Републички геодетски завод је примио нешто више од 65.000 уговора о промету непокретности у првој половини 2017. године. У овим прометима, који се региструју у Регистру цена непокретности, се нашло око 75.000 непокретности. У истом периоду у Регистру цена непокретности је регистровано близу 80.000 промета јер је у току била акција регистровања заосталих уговора из претходног периода.
Непокретностима се трговало више него у истом периоду прошле године за око 10%. Највише тргују Војвођани (преко 24.000 уговора – 37%) и Београђани (близу 17.000 уговора – 26%). Најмање активно тржиште непокретности је у региону Јужне и источне Србије који је у првој половини године имао испод 10.000 уговора о промету непокретности.
Током прве половине године тржиште непокретности је било најактивније у месецу јуну.
У Србији се на тржишту непокретности највише тргује становима (18.000 станова је продато/купљено) и пољопривредним земљиштем (16.000 парцела је продато/купљено). На тржишту је од јануара до јуна учествовало 10.000 кућа.
Највећи новчани износ за стан у првој половини 2017. године је 420.000 ЕУР и плаћен је за стан који налази се у београдској Општини Стари Град и има 144 м2. За квадрат тог стана нови власник је издвојио преко 2.900 ЕУР. Стан се налази се у доста старој згради, али на одличној локацији у строгом центру града.
Најскупљи квадрат у првој половини 2017. је доста нижи него у 2016. години када је најскупљи стан у Србији такође био купљен у старој згради у београдској оштини Стари Град, а за површину од 132 м2, плаћено је готово 700.000 евра, што значи да је цена квадрата била око 5290 евра.
Најскупља купљена кућа у првој половини 2017. године је коштала 620.000 ЕУР и налази се у Београду у централној градској општини Врачар.
У 2016. години најскупље плаћена кућа била је у Суботици, по цени од 1,2 милиона евра.
Подаци РГЗ-а, први пут су представљени медијима 1. марта ове године, а у извештају који се данас објављује, Републички геодетски завод представља ауторитативне податке са тржишта непокретности за прву половину 2017. године.
На веб сајту Републичког геодетског завода www.ргз.гов.рс, два пута годишње биће презентован извештај о промени просечних цена непокретности у Србији, тако да ће ажурни подаци за другу половину 2017. године, и грађанима и инвеститорима, бити доступни већ 1. марта 2018. године
Подаци из Регистра цена непокретности и систем масовне процене вредности непокретности треба да обезбеде једнак и праведан третман свих пореских обвезника, грађана и привредника, а за државу ниже трошкове одређивања пореских основица и већи прилив средстава од опорезивања захваљујући комплетном обухвату непокретности.

Датотеке за преузимање