22.08.2017.

Прва услуга мобилног сервиса СКН Земун

Мобилни сервис Службе за катастар непокретности Земун на захтев странке, у петак, 18. августа 2017. године обавио је прву теренску услугу.

Странка са пребивалиштем на територији Општине Земун, корисник инвалидских колица, је преко веб сајта РГЗ-а, дела намењеног особама са инвалидитетом, затражила помоћ услед немогућности приступа шалтеру СКН Земун која нема приступну рампу. Након мејл захтева странка је упућена на мобилни сервис СКН Земун. Уз координацију тима за мобилне сервисе из седишта РГЗ-а, а у договору са колегама из СКН Земун, организована је посета странци, особи са инвалидитетом, ради пружања адекватне катастарске услуге.

Посету су обавили запослени СКН Земун Тијана Радаковић Зорбић и Милош Илић, заједно са члановима тима за координацију мобилних сервиса из седишта Републичког геодетског завода Милицом Чолаковић и Василијом Живановић.

На задовољство обе стране теренска услуга је била веома успешна и протекла је у веома пријатној атмосфери. Странка је изразила задовољство професионалним и љубазним приступом запослених Републичког геодетског завода, при чему је похвалила иницијативу Мобилни сервис и исказала потребу за сличним сервисима осталих јавних институција.

Запослени СКН Земун ће у име странке извршити уплату потребних такси и након доношења решења по преузетом захтеву за упис објекта, исто доставити странци на кућну адресу.