21.08.2017.

Одржан састанак са ИТ стручњацима РГЗ-а

У петак, 18. августа 2017. године, у седишту Републичког геодетског завода, директор РГЗ-а Борко Драшковић одржао је састанак са ИТ стручњацима који су ангажовани у службама за катастар непокретности.

На састанку се разговарало о стратегији развоја РГЗ-а и значају информационих технологија за развој сервиса које пружа Завод. Колегама које раде у службама предочено је да ће, кроз нову систематизацију, у складу са њиховим образовним профилом и пословима које обављају, бити планирано да, као ИТ стручњаци, буду део Сектора за информатику и комуникације.

Имајући у виду значај информационих технологија за развој гео сектора идеја је да сва информатичка знања буду сконцентрисана у Сектору за ИК и то ради лакше комуникације и размене искуства. Циљ је да на овај начин службе добију директан контакт са Сектором за ИК и на тај начин брже задовоље своје потребе за информатичком подршком било да се ради о потреби за унапређење опреме или је подршка неопходна у домену софтвера.

На састанку су учествовали и помоћник директора Сектора за информатику и комуникације Данка Гарић и начелник Одељења за информатичку подршку Драган Богдановић.