21.08.2017.

еШалтер од данас у Новом Саду, Краљеву и Панчеву

Услуге катастра водова од 21. августа 2017. године осим за 17 београдских општина омогућене су и за Нови Сад, Краљево и Панчево.

До данас је путем еШалтера, у оквиру пилот пројекта који траје од 1. јула, у Републички геодетски завод стигло 58 захтева. Ови захтеви се обрађују по приоритету, у складу са правилима двосмерне дигиталне комуникације која захтева размену дигитално потписаних докумената. Такође, спроведене су обуке за геодетске организације и за укључене организационе јединице РГЗ-а. Мрежа подршке за коришћење еШалтера је успостављена и на сва питања службеници РГЗ-а одговарају у најкраћем року.

еШалтер доприноси бржем приступу услугама катастра водова, олакшава пословање геодеских организација, а самим тим пружа једнаке могућности за учешће у пословима независно од седишта геодетске организације. Истовремено, обострана комуникација и поступање су олакшани јер су процеси аутоматизовани. Очекује се и даље поједностављивање кроз успостављање новог информационог система Републичког геодетског завода.

Додатно, у припреми је проширење услуга еШалтера на сферу катастра непокретности. Дигитално пословање ће бити омогућено институцијама које у својим поступцима користе услуге катастра непокретности као што су судови, центри за социјални рад, јавни извршитељи, пореске управе, општински органи и сл. Након тога се очекује брже и лакше пружање услуга овим институцијама на обострану корист.