04.08.2017.

Ранг листа успешности за јул 2017. године

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за јул 2017. године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за јул 2017. године сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета класификационих ознака 952-02-4, 952-02-9 и 952-02-11 у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација извршено је ново рангирање и формирање листе успешности.

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Зајечар
 2. Суботица
 3. Бачка Паланка
 4. Узице
 5. Рума
 6. Кикинда
 7. Краљево
 8. Сомбор
 9. Крушевац
 10. Лозница
 1. Владичин Хан
 2. Власотинце
 3. Варварин
 4. Бацка Топола
 5. Србобран
 6. Прибој
 7. Ариље
 8. Сурчин
 9. Неготин
 10. Оџаци
 1. Бела Паланка
 2. Нови Бечеј
 3. Рековац
 4. Нови Кнежевац
 5. Голубац
 6. Ћићевац
 7. Мали Идјос
 8. Бач
 9. Пландиште
 10. Разањ

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.

Напомена Служба за катастар непокретности Нови Београд за месец јул није рангирана због пресељења службе на нову локацију.

 

Датотеке за преузимање