31.7.2017.

2017. година – 30. недеља

ГД GROW – резултати секторске сарадње са заинтересованим странама на изградњи привреде засноване на подацима

Објављени извјештај документује резултате секторске сарадње са заинтересованим странама која се одвијала у склопу праћења рада на Комуникацији о изградњи европске економије података. Учесници су истакли важност изградње поверења, повећања капацитета за анализу података и добре сајбер безбедности. Уопштено говорећи, предузећа су уверена у њихову способност да преговарају о приступу потребним подацима и упозоравају да захтеви да предузећа дају приступ својим подацима доноси ризик од откривања комерцијално осетљивих информација и демотивише предузећа да улажу у прикупљање података.

Предузећа и пословна удружења из свих обухваћених сектора наводе су да тренутно не виде потребу за изменама оквира одговорности услед нових технологија попут Интернета ствари (ИС) и Вештачке интелигенције (ВИ). У ситуацијама сарадње међу привредним субјектима, уговори могу пружити флексибилност и правну сигурност која је потребна, док у ситуацијама сарадње између потрошача и привредних субјеката Директива о одговорности за производ представља погодну равнотежу између интереса потрошача и привреде. Штавише, разматрање Директиве о машинским склоповима и ревидиране Директиве о радио опреми ће помоћи у решавању забринутости о безбедности ИоТ и АИ.

Извештај: Резулати секторске сарадње са заинтересованим странама на изградњи привреде засноване на подацима

ГД GROW – Студија о процени и сертификацији аутоматизованих возила

Ова студија информише Комисију о томе како регулисати предстојеће аутоматске функције управљања у возилима. Конкретно, ''помоћ у престројавању'' (LCA) и побољшани системи за помоћ у држању правца (LKAS). Ове функције тренутно нису регулиране, а циљ Светског форума Уједињених нација (УН) за усклађивање прописа о возилима (ВП.29) је иницирање и спровођење акција усмерених на развој или хармонизацију техничких прописа за возила широм света.

Комплетан извештај можете погледати на следећем линку:

Коначни извештај: Студија о процени и сертификацији аутоматизованих возила

Усмеравање имплементације Трансевропске саобраћајне мреже (TEN-T)

Заједничка политика сапбраћаја је створена већ Римским уговором из 1957. године са циљем стварања заједничког тржишта и јачања економских и веза између ДЧ. Данас јединствено тржиште ЕУ са четири слободе кретања робе, лица и услуга може само напредовати ако је повезано најсавременијом и ефикасном инфраструктуром.

Ова јавна расправа има за циљ прикупљање доприноса шире јавности и заинтересованих страна у вези са главним проблемима и предложеним решењима за олакшавање имплементације пројеката TEN-T. Сви грађани и организације су добродошли да учествују у овој јавној расправи. Јавна расправа може бити од посебног интереса за локалне, регионалне и државне јавне органе и јавне уговараче који набављају возила за друмски саобраћај и уговоре који се односе на таква возила.

Трајање јавне расправе: 01.08.2017. године до 09.11.2017. године. Молимо погледајте Упитник

 

Релевантне вести