21.2.2017.

07.01.2017. године ступио је на снагу Правилник о изменама и допунама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода (Сл. Гласник РС бр. 110/16). Тарифним бројем 9. тачка 6) прописано да такса за упис објекта или посебног дела објекта са уписом права у корист особе са инвалидитетом, уместо досадашњих 10.839, износи 300 динара. Тарифним бројем 9. тачка 12а) прописано да такса за промену имаоца права на непокретности и упис права у корист особе са инвалидитетом, уместо досадашњих 8.671 динара, износи 300 динара. Правилник, Распис.

Релевантне вести