3.10.2017.

Европска парламентарна истраживачка служба објавила је брифинг о улози е-управе у продубљивању јединственог тржишта.

2017. година – 39. недеља

ГД CNECT: Улога е-управе у продубљивању јединственог тржишта

Европска парламентарна истраживачка служба објавила је брифинг о улози е-управе у продубљивању јединственог тржишта. Овај брифинг препознаје улогу прекограничне и међусекторске употребе електронских идентификатора (eID) и сигурносних сервиса у унапређењу дигитализације јавних услуга у Европи, као и потенцијалног утицаја примене принципа „само једном“ на државне управе. Акциони план е-управе 2016-2020 обухвата неколико конкретних акција које ће допринети јачању јединственог дигиталног тржишта, подупртог принципима „дигитално-по-дефиницији“, „само једном“ и „прекогранично по дефиницији“. Публикација се појавила у релевантном тренутку, када се Државе чланице спремају на састанак министара и потписивање Министарску декларацију (о е-управи) почетком следећег месеца.

Брифинг о улози е-управе у продубљивању на јединственом тржишту је доступан и може се пронаћи на линку.

ГД MOVE: Смернице за питања у сектору интелигентног саобраћаја

Након позива Комисије, представници индустрије и државни органи су се сложили да наставе са развојем заједничке визије интероперабилне имплементације кооперативних интелигентних транспортних система (C-ITS) према кооперативној, повезаној и аутоматизованој мобилности (CCAM) у ЕУ. Извештај се надовезује на прву фазу платформе C-ITS из јануара 2016. године и обрађује заједнички технички и правни оквир потребан за примену C-ITS-а, а такође узима у обзир потребе и могућности виших нивоа аутоматизације. Ово је још један важан корак ка CCAM-у, јер C-ITS омогућава возилима да комуницирају међусобно и са инфраструктуром. Ово може значајно побољшати безбедност на путевима и смањити застоје. Овим се такође осигурава да друмски саобраћај може искористити све предности дигитализације и допринијети циљу Комисије за стварање јединственог дигиталног тржишта.

JRC: Координирани аутоматизовани друмски саобраћај – р-еволуција саобраћаја?

Нови извештај Заједничког истраживачког центра (JRC) истражује како повезана возила и интелигентни системи могу да промене транспорт и (р)еволуцију коју ове промене могу унети у живот људи. Студија JRC-а „Р-еволуција вожње: од повезаних возила до координираног аутоматизованог друмског саобраћаја (C-ART)", истражује сценарије координираног аутоматског друмског саобраћаја (C-ART) за наш транспортни систем. Студија закључује да ће се у будућности саобраћај суочити са три кључне промене:

- од конвенционалних возила до повезаних возила

- од конвенционалних возила до повезаних возила

- од повезаних и аутоматизованих возила до C-ART.

Пакет „Европа у покрету“ који је Комисија усвојила у мају 2017. године, наглашава потенцијал кооперативних, повезаних и аутоматских возила за смањење потрошње енергије и емисија из транспорта.

Релевантне вести