05.10.2017.

Ранг листа успешности за септембар 2017. године

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за септембар 2017. године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за септембар 2017. године сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета класификационих ознака 952-02-4, 952-02-9 и 952-02-11 у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација извршено је ново рангирање и формирање листе успешности. Службе за катастар непокретности Раковица и Палилула нису рангиране за септембар 2017. године, због интензивног тестирања апликације ДМС писарница.

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Суботица
 2. Бачка Паланка
 3. Ужице
 4. Краљево
 5. Сремска Митровица
 6. Рума
 7. Крушевац
 8. Зрењанин
 9. Бор
 10. Сомбор
 1. Ариље
 2. Беочин
 3. Варварин
 4. Неготин
 5. Бачка Топола
 6. Владичин Хан
 7. Темерин
 8. Сурчин
 9. Трстеник
 10. Ада
 1. Нови Бечеј
 2. Рековац
 3. Бојник
 4. Ћићевац
 5. Мали Зворник
 6. Гаџин Хан
 7. Блаце
 8. Голубац
 9. Мајданпек
 10. Бела Паланка

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.

Датотеке за преузимање