17.10.2017.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2017. година – 40. недеља

Комисија поздравља Талинску декларацију о е-управи

Све земље чланице ЕУ и земље ЕФТА потписале су „Декларацију о е-управи“ у Талину како би убрзале ширу примену електронских идентификационих средстава у читавој ЕУ. Декларација је такође поставила основе за рад политике: подразумевано дигитално, укључивање и приступачност; принцип прикупљања података само једном; поузданост и сигурност; отвореност и транспарентност; подразумевана интероперабилност и хоризонтални кораци који омогућавају кораке политике, који ће се примењивати у мери и на начине који су прикладни и изводљиви у одређеној земљи и контексту дигиталне јавне услуге, узимајући у обзир, на пример, корисничку оријентацију, трошкове и користи, заштиту података о личности или питања безбедности, или принципе подређености. Комплетан текст доступан је на линку Министарска декларација о еУправи - Талинска декларација

Прелиминарни резултати јавне расправе о Директиви о базама података

Достављено је укупно 113 одговора: 83 од организација и 30 од појединаца. Без прејудицирања детаљне анализе одговора, који ће бити представљени у прегледном извештају, могу се уочити следећи укупни прелиминарни трендови:

-    Више од половине испитаника сматра да су првобитни циљеви Директиве још увек у складу са потребама ЕУ.

-    Што се тиче права „sui generis“, више од половине испитаника сматра да исто довољно штити улагања у креирање, ажурирање и одржавање база података. Међутим, мишљења су подељена у погледу тога да ли је тренутни опсег права „sui generis“ и даље задовољавајући.

-    Мишљења су такође подељена у погледу тога да ли Директива постиже добар баланс између права и интереса ималаца права и корисника. Мишљења о утицају права „sui generis“ на поновну употребу података се такође разликују.

-    Коначно, не постоји јасан консензус о томе који би приступ требало да превлада како би се постигла адекватна равнотежа између права власника базе података и потреба корисника. Одређен број испитаника сматра да би разматрање измена права „sui generis“ било корисно, док други сматрају да није потребно предлагати промену политике.

Комисија сада детаљно анализира достављене одговоре. Прегледни извештај ће бити објављен у догледно време. Резултати ће допринети накнадној оцени Директиве о базама података и размотриће могуће потребе за прилагођавањем.

Комисија ЕП INTA објавила студију о дисруптивним технологијама

Ова студија намерава да испита импликације дигиталних технологија на спољнотрговинске политике ЕУ. Она наглашава критичну важност података и прекограничног протока података за дигиталну економију која се развија и наглашава потребу да се овим адекватно позабави кроз калибрисано и проактивније позиционирање ЕУ на међународним тржиштима. Студија је доступна на следећем линку.

Релевантне вести