26.05.2017.

Јавни позив за извођење радова на успостављању државне нивелманске мреже - стабилизација тачака и мерење висинских разлика

Јавни позив за извођење радова на успостављању државне нивелманске мреже - стабилизација тачака и мерење висинских разлика New deadline for bid submission is: July 3, 2017, 12:00hrs, Noon, local time.

Нови рок за достављање понуда је: 3. јул 2017.г. у 12:00 часова, по локалном времену.

Обавештење о додели уговора

 

New deadline for bid submission is: July 3, 2017, 12:00hrs, Noon, local time.
Нови рок за достављање понуда је: 3. јул 2017.г. у 12:00 часова, по локалном времену.
26.5.2017.

 
Датотеке за преузимање

Обавештење о додели уговора

 

Датотеке за преузимање