26.10.2017.

Сателитски снимци врло високе резолуције садрже мноштво квалитетних и ажурних информација о физичким појавама на површи Земље. Сателитски снимци имају широку примену у свим друштвеним делатностима везаним за просторну компоненту: масовна процена вредности непокретности, заштита животне средине, пољопривреда, шумарство, водопривреда, рударство, енергетика, просторно планирање.

Имају и важну улогу у праћењу промена на непокретностима, у случају елементарних непогода, за потребе одбране и у многим другим областима, тако да се могу користити и за потребе озакоњења – легализације. 


Публиковање прибављеног сателитског снимка  почело 20. јула 2016. године и доступан је надлежним стручним службама државних органа и локалне самоуправе, док грађани могу да имају увид у сателитски снимак у службама за катастар непокретности РГЗ-а  и јединицима локалне самоуправе које спроводе поступак озакоњења. Снимак је публикован у две резолуције.


С обзиром на то да сателит у једном тренутку прави слику ширине 17 и дужине 150 километара, било је потребно 170 таквих слика, које се слажу попут мозаика, како би све било комплетирано. 


Закон о Националној инфраструктури геопросторних података (НИГП) тренутно је у скупштинској процедури и ускоро се очекује његово усвајање. Као техничка подршка овом закону РГЗ врши тестирање техничке функционалности нове дигиталне платформе. Један од сетова података дигиталне платформе су и сателитски снимци и у складу са протоколима и планом тестирања сателитски снимци се укључују или искључују како би се добила потврда да нова дигитална платформа може да носи тако велике сетове података.


Снимци су обезбеђени од компаније „Дигитал Глобе“ која је највећа светска компанија за израду сателитских снимака и која је у тренутку набавке била једина фирма која је могла да обезбеди снимке високе резолуције за територију Републике Србије. У поступку преговарања, кроз, до тада најповољнији аранжман, неколико пута јефтинији од тржишне цене, коју је могуће видети на сајту компаније „Дигитал Глобе“, обезбеђени су сателитски снимци по цени од 1.030.079 америчких долара.


Пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“, који се имплементира у Републичком геодетском заводу уз подршку Светске банке, има за циљ увођење реформских мера у земљишној администрацији које ће допринети побољшању пословног окружења и социо-економског развоја. Светска банка кроз Пројекат подржава унапређење ефикасности, транспаретности, доступности и поузданости система за управљање непокретностима и просторним информацијама у Републици Србији, а резултат тога је да је у 4.521 катастарској општини унето 18,8 милиона катастарских парцела на којима се налази четири милиона објеката. Уведен је дигитални план у РГЗ, на којем је протеклих 20 година радило много генерација. Они су уносили податке, али је последњих месеци, захваљујући пројекту Светсе банке, овај поступак значајно убрзан и окончан. РГЗ је био на 74. месту на Дуинг бизнис листи, а очекујемо да ове године уђемо у првих 50. Желимо да до 2020. године будемо међу првих 20 земаља. Светска банка је међу позитивне ствари које смо урадили уврстила бржи упис трансакција непокретности у РГЗ. У 2015. се то радило за 48 дана, а данас за 11.
 

 

Релевантне вести