30.10.2017.

EuroGeographics - Недељни преглед новости у политикама

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2017. година - 42. недеља

Доступни нови метаподаци са Galileo сателита
Европски ГНСС сервисни центар (ГСЦС) објавио је ажуриране метаподатке са Galileo Сателита на свом веб порталу који садржи информације о својствима ИОВ (валидација у орбити) Галилео сателита и Galileo FOC (пуне оперативне могућности), а које обухватају:

•    Физичке карактеристике (маса, површина рефлексије, итд.)
•    Правила кретања
•    Параметре антене (Офсет фазног центра (ПЦО), варијације фазног центра (PCV)

Ове информације су потребне за правилну примену напредних алгоритама обраде за прецизно одређивање орбите или прецизно позиционирање тачке (PPP). Ажуриране информације могу се пронаћи под картицом „Подршка за девелопере“ у одељку Galileo сателитски метаподаци. Сва питања и коментари могу се упутити на Galileo Хелпдеск.

ГД ENV – провера усклађености са Оквирном директивом о водама и Директивом о поплавама

Комисија је објавила смернице о провери примерености које се баве погледом релевантности, ефикасности, ефикасности, кохерентности и додане вредности Оквирне директиве ЕУ о водама (и њених „изведеница“) и Директиве о поплавама. Ово ће обухватати процену потенцијала за поједностављење регулације и смањење оптерећења. Квантитативна процена стварних трошкова и користи, укључујући утицај на пословање, ће се спроводити у највећој могућој мери. Провера усклађености може идентификовати подручја у којима би се могла остварити поједностављења или побољшања законодавства или његове примене и која на основу тога могу послужити као основа за даље поступање од стране Европске комисије. Планирани датум почетка је четврти квартал 2017. године, а планирани датум завршетка је 3. квартал 2019. године. Предвиђене активности су: онлајн јавна расправа доступна на свим службеним језицима ЕУ, која ће се покренути у првом полугодишту 2018. године за оквирну директиву о водама и директиву поплавама; европска конференција о водама у трећем кварталу 2018. године; елементи за дискусију са институцијама и заинтересованим странама биће извештај Комисије о имплементацији 2. 3РБМП-а и 1. План за управљање ризиком од поплава, као и резултати јавних -расправа и низ других састанака. Провера усклађености Оквирне директиве о водама и Директиве о поплавама

ELISE и Eurogeographics покрећу анкету о паневропским сервисима – молимо за акцију!

Са фокусом на произвођаче и кориснике података, анкета има за циљ да утврди степен до којег ће приступ паневропским, комплетним, отвореним и слободним скуповима података и сервисима о локацији створити нове могућности за кориснике података и девелопере апликација поред оних који су већ доступни на националном нивоу. EuroGeographics спроводи ову активност као део пројекта Отворени европски локацијски сервиси (Open ELS), који развија паневропске сервисе за податке користећи ауторитативне геопросторне информације. Можете приступити истраживању и дистрибуирати га другим путем овог линка: https://ec.europa.eu/eusurvei/runner/EUGazetteerSurvei
Позивамо Вас да попуните анкету до 03.11.2017. године.