30.10.2017.

Радионица на Spatial пројекту

У оквиру донаторског пројекта SPATIAL у Републичком геодетском заводу одржана је радионица на тему сервисно орјентисана организација. Радионицу су рализовали Хендрик Вестербек и Ирене Холман (Холандски катастар, Агенција за катастар и картографију).

Циљ предавања и радионице био је да информише и укључи руководство Републичког геодетског завода у решавање проблема у вези са успостављањем и изградњом сопствене сервисно оријентисане организације као и остваривањем бољег резултата рада катастра у Републици Србији.

Руководству су представљени основни концепти у вези са општом оријентацијом на услуге организација у Републици Србији, које нове могућности нуди технологија и како их искористити у развоју сервисно оријентисане организације, а посебан акценат је стављен на рад са сертификованим моделом изврсности ЕFQМ.

Идеја је била да се руководству скрене пажња на економску вредност успоставе сервисно оријентисане организације, што је углавном недовољно искоришћен  потенцијал у земљама Западног балкана.”