09.11.2017.

Ранг листа успешности за октобар 2017. године

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за октобар 2017. године. Анализирани подаци односе се на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за октобар 2017. године, сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података, с посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета класификационих ознака 952-02-4, 952-02-9 и 952-02-11 у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација, извршено је ново рангирање и формирање листе успешности. Службе за катастар непокретности Раковица и Палилула нису рангиране за октобар 2017. године, због интензивног тестирања апликације ДМС - писарница.

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Суботица
 2. Бачка Паланка
 3. Ужице
 4. Рума
 5. Нови Сад 3
 6. Крушевац
 7. Краљево
 8. Сомбор
 9. Панчево
 10. Кикинда
 1. Владичин Хан
 2. Власотинце
 3. Инђија
 4. Ада
 5. Варварин
 6. Темерин
 7. Беочин
 8. Житиште
 9. Ариље
 10. Бачка Топола
 1. Гаџин Хан
 2. Голубац
 3. Рековац
 4. Нови Бечеј
 5. Мало Црниће
 6. Бојник
 7. Ћићевац
 8. Пландиште
 9. Блаце
 10. Бела Паланка

Циљ анализе је да свака служба стекне увид у успешност у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, као и у резултате рада сваке службе појединачно у претходном периоду, да утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.