08.01.2018.

Проф. др Драган Благојевић помоћник директора Сектора за стратешки развој

Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у РГЗ-у, који је донео директор Борко Драшковић, у Републичком геодетском заводу први пут је формиран Сектор за стратешки развој чији је, један од циљева, јаче успостављање односа са академском заједницом.

Стратегијом развоја Републичког геодетског завода, коју је донела Влада Србије, предвидјено је јачање сарадње између РГЗ-а и шире академске заједнице. У протеклој години, у том смислу остварена је сарадња не само са високо-школским институцијама које се баве едукацијом у области геодезије, већ је потписан и споразум о сарадњи са Факултетом организационих наука Универзитета у Београду.

Проф. др Драган Благојевић као помоћник директора Сектора за стратешки развој бавиће се проширењем сарадње са Универзитетима у Србији и представницима међународних научних кругова.

Проф. др Драган Благојевић дугогодишњи је предавач и редовни професор на Грађевинском факултету у Београду, као и гостујући наставник универзитета у Подгорици и Бањалуци. Усавршавао се на Астрономском институту Универзитета у Берну, Швајцарска и Техничком универзитету у Бечу, на Институту за теоријску геодезију и геофизику у Аустрији. Аутор је универзитетског уджбеника, учествовао је у изради неколико међународних и националних монографија и писао за интернационалне нучне часописе и зборнике. Био је члан редакционог одбора Српске енциклопедије у издању Српске академије наука и уметности.

Унапређење сарадње са академском заједницом и двосмерна размена информација један је од важних циљева Сектора за стратешки развој како би се РГЗ боље упознао са савременим научним трендовима, али и како би студенти различитих образовних профила били боље припремљени за очекивања у радном окружењу било у државним иституцијама или у реалном сектору.

Проф. др Драган Благојевић, као некадашњи продекан за науку Грађевинског факултета Универзитета у Београду и са вишегодишњим искуством на руководећој позицији у Републичком гедодетском заводу, као помоћник директора тадашњег Сектора за основне геодетске радове, фокус свог истраживачког интересовања усмерио је према сателитској геодезији, сателитској и инерцијалној навигацији, геодетској геодинамици и референтним системима и оквирима.