25.01.2018.

Потписан уговор за унапређење квалитета података у РГЗ-у

Унапређење квалитета података у базама података у РГЗ-у је предмет уговора који је потписан 24. јануара 2018. године.

Уговор су потписали директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић и директор Сага д.о.о. из Београда Небојша Бјелотомић који заступа конзорцијум чији је водећи партнер Сага д.о.о. Ова активност ће се реализовати уз подршку Светске банке, кроз пројекат „Унапређење земљишне администрације“. Унапређење квалитета података у РГЗ-у, као и нови интегрисани информациони систем који је већ у имплементацији, треба да омогуће грађанима значајно унапређење квалитета, тачности, поузданости и доступности података из свих евиденција катастра. Овај дуготрајан и комплексан посао биће стручно и системски урађен у свих 170 служби катастра у Србији, као и у седишту РГЗ-а у Београду у наредне две године.

Да би се схватио обим посла треба имати у виду да је катастар непокретности успостављен преузимањем постојећих података из катастра земљишта и земљишне књиге, који нису ажурирани и међусобно усклађивани, па је неопходно спровести низ мера и успоставити законске услове за унапређење квалитета ових података. Тренутно се катастарски и имовински подаци чувају у 170 засебних база података у 170 Служби за катастар непокретности. Србија има 4521 катастарску општину, са преко 18 милиона парцела. Тачност, доступност, обухват и легалност просторних података захтева превођење аналогних катастарских података у дигитални облик. Предности дигиталног катастарског плана се превасходно односе на брзину обраде података, ради лакшег сортирања и претраживања података.

Територија Републике Србије је покривена дигиталним катастарским плановима за 100% укупног броја катастарских општина. Подршку за завршетак ових активности је такође пружио пројекат Светске банке. Активност је завршена крајем трећег квартала 2016. године. За вођење и одржавање дигиталних катастарских планова превасходно се користе две софтверске апликације које су израђене у два временска периода  и на различитим технолошким платформама што компликује поступак одржавања и ствара додатне могућности за грешке у подацима.

Пословни циљ РГЗ-а је да успостави централни геодетски и катастарски информациони систем, који ће интегрисати графичке и алфанумеричке податаке и објединити их у једну централну базу података. Развојем централне базе података обезбедиће се услови за ефикасну, брзу и квалитетну размену података путем веб сервиса. Такође, дигитални катастарски планови, као део Националне инфраструктуре геопросторних података, за коју је такође надлежан РГЗ, омогући ће корисницима из разних области да лакше идентификују и приступају жељеним подацима.

Имлементација прве фазе информациног система (процеси у писарницама РГЗ-а и управљање документима – ДМС) је у току и планирани завршетак је у марту месецу 2018. године. Друга и трећа фаза (Адресни регистар, Регистар просторних јединица, интеграција алфанумеричких и дигиталних података) ће бити завршена до 2020. године. Унапређење квалитета података је дуг процес, комплексан и неопходан услов за успешну реализацију свих фаза интегрисаног информационог система, јер се врши контрола квалитета података за све парцеле, објекте и делове објеката. Грешке је потребно анализирати и категоризовати.

Грешке у подацима могу бити разлике у површини парцеле која се израчунава на основу графичких података и која је уписана у алфанумеричким подацима. Други типови грешака могу бити утврђени током читавог процеса. Консултант је у обавези да документује све грешке и да изради поступак за њихово исправљање.

Грађани и јавност ће бити редовно извештавани о току имплементације свих активности, а резултати појединих фаза пројекта ће бити јавно презентовани и стављени у употребу.