26.01.2018.

Резултати Републичког геодетског завода на пословима одржавања катастра

У циљу информисања јавности о оствареним резултатима рада извршена је анализа регистрованих података о примљеним и решеним предметима на пословима одржавања катастра непокретности, на републичком нивоу, у периоду од 2016. до 2017. године.

На основу анализе припремљен је извештај као део свеобухватних реформи које Републички геодетски завод спроводи у делокругу свог пословања са циљем унапређења процеса рада и подизања нивоа услуга увођењем електронског пословања, које као последицу имају повећање правне сигурности уписа у катастар непокретности и побољшање позиције и статуса водеће институције у Републици Србији у домену управљања и дистрибуције геопросторних података.

Извештај можете погледати у прилогу испод.

/content/Vesti/2018/januar/Prilog_1.jpg

/content/Vesti/2018/januar/Prilog_2.jpg