01.03.2018.

Годишњи извештај о ценама непокретности у Србији за 2017

У Србији се на тржишту непокретности највише тргује становима. Преко 33.600 станова је продато/купљено од чега је 28% куповина од инвеститора. Затим следи пољопривредно земљиште са 24.900 парцела у промету.

Републички геодетски завод је примио нешто више од 141.000 уговора о промету непокретности у 2017. години. У истом периоду у Регистру цена непокретности је регистровано 152.800 промета, јер је у току била акција регистровања заосталих уговора из претходног периода.

Непокретностима се трговало више него у истом периоду прошле године за око 11%. Највише тргују Војвођани (преко 32.700 уговора–37%) и Београђани (преко 22.800 уговора–26%). Најмање активно тржиште непокретности је у региону Јужне и источне Србије који је у 2017. години имао око 13.200 уговора о промету непокретности.

Највећи број купопродаја се десио у четвртом кварталу, што је очекивано понашање на тржишту. Повећани број купопродаја, као и сваке године, почиње од месеца марта. Током године тржиште непокретности је било најактивније у октобру.

У Србији се на тржишту непокретности највише тргује становима. Преко 33.600 станова је продато/купљено од чега је 28% куповина од инвеститора. Затим следи пољопривредно земљиште са 24.900 парцела у промету. На тржишту је у 2017. години учествовало 15.000 кућа.

Највећи новчани износ плаћен за стан у 2017. години је 696.888 евра који се налази на сада најатрактивнијој локацији „Београд на води“ и има 98м2. За квадрат тог стана нови власник је издвојио нешто више од 7.111 евра, што је и најскупље плаћени квадрат у 2017. години.

Ван локације „Београда на води“, најпрестижнија улица је Кнез Михаилова у Београду где се налази стан продат по цени од 515 000 евра, површине 173 м2. За квадрат стана купац је издвојио близу 3.000 евра, на општини Стари Град.

У 2017. години две куће деле титулу „најскупље“, а продате су по цени од 1 300 000 евра и обе се налазе у елитном насељу Дедиње у Београду, у општини Савски Венац.

Републички геодетски завод ће и даље доприносити транспарентности тржишта непокретности у Републици Србији кроз јавну објаву података и различите извештаје. На овај начин ће бити остварен циљ да информације о ценама и стању на тржишту буду доступни свим грађанима.

Просечне цене и распони цена за станове у Србији у 2017. години:

/content/galerija/masovna procena/tab2.jpg

Трендови цена станова у односу на претходну годину:

/content/galerija/masovna procena/nova-tabela.jpg

Просечне цене и распони цена за пољопривредно земљиште (култура њива)

По регионима и окрузима за 2017. годину

/content/galerija/masovna procena/polj-zem.jpg
Преглед учешћа различитих врста непокретности на тржишту непокретности у Србији у 2017.
/content/galerija/masovna procena/Ucesce nepokretnosti.JPG