25.05.2018.

Радионица о кључним регистрима у оквиру SPATIAL пројекта

Одржана дводневна радионица 23. и 24.05.2018. у РГЗ-у у оквиру холандског SPATIAL пројекта.

Холандско Министарство спољних послова, кроз програм Matra, определило је средства од преко пола милиона евра за донаторски пројекат SPATIAL који се реализује у земљама западног Балкана, са посебним фокусом на Републику Србију и Републику Македонију. Циљ пројеката је јачање професионалног приступа информацијама о земљишту. Акценат пројекта је на развоју Националне инфраструктуре геопросторних података чија је сврха да се на једном месту и на модеран и ефикасан начин обезбеди приступ просторним информацијама од значаја за доношење одлука, било у хитним ситуацијама, када је потребно знати нпр. број људи угрожених пожаром, или приликом редовних активности планирања проширења индустријских зона или градских насеља и др.

/content/Vesti/2018/мај/11.jpg

У фокусу пројекта је и упознавање јавности са кључним регистрима које води РГЗ, као што су катастар непокретности, адресни регистар, регистар просторних јединица, регистар географских имена, топографске карте, као и њихово повезивање са кључним регистрима Републике Србије попут регистра грађана, регистра привредних субјеката, регистра пребивалишта у циљу успостављања ефикасне државне управе у чему је Холандија најбоља у Европи. Подаци из евиденција које води РГЗ имају директан утицај на свакодневни живот појединца, почев од тога да свако од нас мора имати личну карту са тачном адресом становања и кућним бројем, до важности да наша власничка права на непокретност буду гарантована.

/content/Vesti/2018/мај/12.jpg

Експерти из Холандије Caroline Groot и Barbra Janssen су представиле који су кључни регистри у Холандији, које услове морају да испуне кључни регистри, као и законску регулативу. Радионици су поред представника Републичког геодетског завода присуствовали и представници Министрства државне управе и локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и Агенције за привредне регистре који су кроз дискусију дошли до одређених сазнања и идеја које ће уврстити у законе из ове области који су тренутно у изради.

Општи закључак је да је радионица организована у право време и да је изузетно корисна за све институције које су узеле учешће.