28.5.2018.

Скупштина Србије усвојила је данас Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова, па убудуће грађани и привреда неће морати да обилазе неколико шалтера и институција да би уписали имовину у катастар, већ ће све то радити на једном месту - код нотара.

Према новом закону, уместо досадашњих пет шалтера, читав поступак уписа имовине завршаваће се само на једном месту, код нотара, који ће документацију са државним институцијама обављати у потпуности електронски.
Нова процедура омогућиће да се упис имовине изврши за свега неколико дана, без додатних трошкова за грађане.
Поступак уписа имовине одвијаће се тако што јавни бележник уместо купца непокретности врши увид у катастар непокретности, потом оверава уговор о купопродаји, а онда тај уговор дигитализује, оверава електронским потписом и шаље катастру електронским путем, по службеној дужности.
Када прими уговор од јавног бележника, катастар га прослеђује по службеној дужности пореској управи и локалној пореској администрацији, што ће ослободити грађане одласка у чак пет институција.
Новина је и увођење начела официјелности, које подразумева да се поступак уписа у катастар покреће по службеној дужности, тако што се Републичком геодетском заводу (РГЗ) исправе достављају путем ешалтера, уместо да се као данас углавном покреће на захтев странке.
Како је раније саопштило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, реформа катастра омогућиће повећање правне сигурности власника некретнина, подићи ће ефикасност рада земљишне администрације и омогућиће брже и ефикасније обрачунавање пореза на имовину и пореза на пренос
апсолутних права.
Реформа катастра по значају за побољшање пословног амбијента у Србији представља наставак реформе започете увођењем електронске грађевинске дозволе, јер ће грађани и инвеститори добити ефикасан сервис као што га имају сад у издавању е-дозвола.
Увођење једношалтерског система у области регистрације имовине и електронска размена докумената из надлежности катастра омогућиће и даљи напредак Србије на Дуинг бизнис листи у области уписа права својине, по којем Србија тренутно заузима 57. место.

Извор: Танјуг

Релевантне вести