29.05.2018.

О упису хипотеке на ТВ Студио Б и ТВ Пинк

Лидија Милићев и Славољуб Степић, начелници служби за катастар непокретности били су гости ТВ Студио Б и ТВ Пинк и говорили о озакоњењу објеката и прецедури уписа хипотеке на непокретности.
ТВ Пинк, 31.05.2018.

ТВ Студио Б, 29.05.2018.