4.6.2018.

Тема овогодишње конференције је била „Употреба просторних података у изградњи дигиталног друштва – изазови и перспектива“, имајући у виду трендове у области коришћења геопросторних информација у доношењу стратешких одлука.

У Будви је у периоду од 29. до 31. маја 2018. године одржана XI Регионална конференција о катастру и инфраструктури просторних података, у организацији Министарства финансија - Управе за некретнине Црне Горе. Циљ конференције је био да катастарско-картографске националне институције земаља региона  представе своје планове и визије за будућу употребу просторних података, планиране развојне пројекте као и изазове у њиховој имплементацији, али и да поделе досадашња стечена искуства и примере добре праксе.

XI Регионалну конференцију свечано је отворио министар финансија Црне Горе,  Дарко Радуновић, а присуствовали су и имали излагања на задату тему представници  Геодетске управе Републике Словеније, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Федерације Босне и Херцеговине, Управе за некретнине Црне Горе,  Државне геодетске управе Републике Хрватске, катастарске агенције Косова, Агенције за катастар непокретности Републике Македоније, Националне агенције за геопросторне информације Албаније, Агенције за геодезију, картографију и катастар Републике Бугарске, али и представници шведске Агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта - Lantmateriet, норвешке картографске агенције – Kartverket и холандске Агенције за катастар, регистрацију земљишта и картографију. Такође, на конференцији су учествовали и представници Јапанске агенције за међународну сарадњу - JICA, генерални секретар и извршни директор EuroGeographics-a , Мик Кори (Mick Cory) као и члан извршног одбора UN-GGIM за Европу, Томаж Петек.

/content/Vesti/2018/мај/budva2.jpg

Републички геодетски завод је презентовао своје активности које имају за циљ омогућавање ефикаснијег коришћења геопросторних података од стране других државних органа, привреде и грађана а у циљу промовисања економског развоја Републике Србије кроз поступак дигитализације. Презентоване су активности на унапређењу НИГП-а, развоју геопортала, унапређењу квалитета геопросторних података и производа и унапређењу информационог система а са циљем успостављања функционалне дигиталне економије, формирања јединственог дигиталног тржишта и развоја еУправе у Србији.

Изнета запажања учесника су веома значајна  за даљи развој процеса реформи које су у свим институцијама започете а у циљу обезбеђивања поузданих и ажурних геопросторних и имовинско-правних података на стандардизован и лако доступан начин. На конференцији су обрађена важна питања која се тичу законских и техничких решења у имплементацији INSPIRE директиве, изазовима у постизању интероперабилности података и побољшању њиховог квалитета и обезбеђењу финансијских средстава за побољшање инфраструктуре геопросторних података.  Истакнуто је да је неопходно обезбедити бољу сарадњу између приватног и јавног сектора и грађана, поједноставити и побољшати услуге грађанима, уводити облике јавно-приватног партнерства као добро решење за традиционалне пословне моделе произвођача и дистрибутера података, уводити  системе за прикупљање ауторитативних података коришћењем јавности као извора информација - crowd-sourcing и друго.

Конференција је била усредсређена на пружање подстицаја за ојачану регионалну сарадњу, презентован је статус тренутних регионалних и међународних  пројеката и  планирани развојни регинални пројекти, али су изнети и позиви за аплицирање за нове регионалне развојне пројекте и међуинституционалну сарадњу.

Последњег дана конференције реализована је панел дискусија и усвојили су се закључци где је препознато:
•    да је тачност, сигурност и поузданост геопросторних података изузетно важна за сектор земљишне администрације;
•    да националне катастарско-картографске институције требају бити препознате као кључне у креирању и дистрибуцији подтака на националном нивоу;
•    да су уочени заједнички стратешки циљеви али и различит степен развоја и имплементације пројеката што упућује на сарадњу и размени искустава и убудуће;
•    да је важна сарадња са међународним институцијама са циљем увођења адекватних стандаарда, трансфера знања и искуства, али и донаторским организацијама које промовишу њихову имплементацију.

Најављено је да ће наредена, XII Регионална конференција о катастру и инфраструктури просторних података, бити одржана у Федерацији Босне и Херцеговине у организацији Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове почетком јуна 2019. године.

 

Релевантне вести