11.06.2018.

Тестирање кандидата за запослење у РГЗ-у планирано од 15. августа до 5. септембра 2018. године

Републички геодетски завод ради на обради 26.140 појединачне пријаве за оглашена радна места.

Укупан број пријављених кандидата је 1.520 који су у највећем броју случајева конкурисали на више различитих радних места, а свака пријава се појединачно разматра и утврђује се да ли кандидат испуњава услове конкурса.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће благовремено обавештени о тачном датуму, времену и месту тестирања, у складу са наведеним у тексту јавног конкурса.

Јавни конкурс за пријем у стални радни однос 455 лица на извршилачким радним места у Републичком геодетском заводу био је објављен на веб сајту Завода, Службе за управљање кадровима, Националне службе за запошљавање и у листу „Послови“.