04.06.2018.

Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова ступа на снагу 8. јуна, у РГЗ-у одржане радионице

У Републичком геодетском заводу одржане су радионице за државне службенике поводом доношења Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

 

Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова донела је Народна скупштина Републике Србије 25.маја 2018. године, а објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 41/2018.

Тим поводом, Републички геодетски завод организовао је радионицу у периоду од 30.05. -04.06.2018. године, којој је присуствовало укупно 170 државних службеника, и то помоћник директора за Сектор за катастар непокретности, начелник Одељења за координацију у том сектору, руководиоци свих служби за катастар непокретности уподобљених одељењу и одсеку, руководиоци ужих унутрашњих јединица у тим службама у којима се обављају послови уписа права на непокретностима у поступку одржавања катастра непокретности, руководиоци Одељења за катастар водова, координатори из Сектора за катастар непокретности, као и други заинтересовани државни службеници запослени у седишту Завода. 

Гордана Зорић, дипл. правник, шеф Одсека за информисање и сарадњу у Сектору за стратешки развој, присутнима је  презентовала наведени закон, са посебним освртом на најновија законска решења и различитости у односу на одредбе Закона о државном премеру и катастру ( „Службеном гласнику РС“, бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 47/17-аутентично тумачење и 113/17-др.закон), које ће ступањем на снагу овог закона престати да важе. После одржане презентације уследила је дискусија у којој су присутни државни службеници имали прилику да  постављају  питања Гордани Зорић и непосредно добију одговор и ближа појашњења законских норми.

Такође, присутни су информисани да питања у вези са применом овог закона могу доставити и електронским путем, те да ће питања и одговори бити обједињени и објављени на интернет страници Републичког геодетског завода.

Циљ одржавања радионице је да се државни службеници, који ће примењивати Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова и који су одговорни за његову правилну примену, пре ступања на снагу Закона упознају са текстом Закона, циљевима због којих је донет и да им се појасне одређене одредбе, како би 08. јуна 2018. године, када Закон ступи на снагу, били спремни за његову примену.   

/content/Vesti/2018/IMG-20180604-WA0004.jpg

/content/Vesti/2018/мај/IMG-20180604-WA0002.jpg

/content/Vesti/2018/мај/IMG-20180604-WA0001.jpg

/content/Vesti/2018/мај/zakon o postupku.jpg

/content/Vesti/2018/мај/zakon o postupku 1.jpg