08.06.2018.

РГЗ објаснио зашто је забрањено - Само нешто да питам

Ево како су то пренели медији...
Саопштење Републичког геодетског завода


Службе за катастар непокретности Нови Сад 1, 2 и 3 раде сваког радног дана од 7 до 15 часова. Службеници који раде на пријему захтева у шалтер сали примају захтеве странака сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова. У периоду измедју 7 и 8 часова и у периоду између 14 и 15 часова службеници који раде на пријему захтева у шалтер сали имају обавезу да у писарници заведу (региструју) предмете који долазе у катастар по службеној дужности.
Пријем код начелника службе или код шефа правног одсека предвиђен је за странке чији захтеви нису решени у предвиђеном законском року како би могли да добију информације о свом предмету и разлозима због којих захтев није решен. Пријем странака начелници обављају у својим канцеларијама. Пријем је организован понедељком и четвртком у службама Нови Сад 1 и Нови Сад 2, а понедељком у Служби Нови Сад 3.
Странке могу преко веб сајта Републичког геодетског завода www.rgz.gov.rs на страници ИНФО ЦЕНТАР да „онлајн“ закажу датум и тачно време пријема код начелника катастра или шефа правне службе и без дугог чекања обаве разговор и информишу се о свом предмету. Осим тога, веб сајт РГЗ-а омогућава странкама да уношењем броја свог предмета и имена службе у којој се предмет налази сазнају у којој је фази решавања њихов предмет.
Поступак решавања захтева у катастру реализује се искључиво на основу поднете документације и није могуће да странке изнесу усмено неке додатне информације на основу којих би предмет био решен на начин који би они сматрали задовољавајућим, а веома је чест случај да странке управо желе да током састанка усмено изнесу неке чињенице за које очекују да буду уважене. Овакав вид предочавања чињеница није предвиђен законима који регулишу област уписа у катастар.
У складу са вашим упитом у вези Twitter објаве у којој се наводи да је у среду 6. јуна 2018. на вратима канцеларије 28 у просторијама катастра у Новом Саду истакнут натпис „Данас не радимо са странкама“, потврђујем вам, као што сам и навела горе у тексту, да је пријем странака предвиђен понедељком и четвртком, те је у складу са тим прихватљиво да је у среду истакнуто обавештење које информише странке да тог дана нема пријема.
Истражујући, по вашем упиту, утврдила сам да се канцеларија 28 са спорним натписом налази на адреси Железничка 6. У тој канцеларији раде референти који раде обраду предмета искључиво на основу достављене документације уз поднети захтев који је предат у пријемној канцеларији у шалтер сали. Референти који раде у канцеларији 28 нису надлежни за пријем странака, нити се та канцеларија било када користи за пријем странака. Референти у катастрима нису надлежни да одговарјау на упите странка нити је предвиђено да са странкама разговарају, већ је то искључива надлежност начелника и шефова правног одсека.
Можемо се сложити да су се службеници катастра у Новом Саду определили за доста неформалан начин обавештавања странака о томе да не могу да одговоре на било какву врсту упита и да су тако штурим натписом странке ускраћене за образложење зашто у тој канцеларији не могу добити одговор на евентуална питања. "Само нешто да питам" најчешће је реченица оних који желе да нешто реше преко реда.

У тренутку када сам позвала службу да се информишем о каквом се натпису ради, спорни натпис је већ био уклоњен и биће написан на више формалан начин како би странке добиле адекватну информацију, а службеници простор и време за решавање предмета.

 

Блиц, 07.06.2018.

Телеграф, 07.06.2018.

021.rs, 07.06.2018.

Дневне, 06.06.2018.

Српски телеграф, 07.06.2018.

/content/Vesti/2018/jun/isecak.jpg