21.06.2018.

Обуке поводом Закона о упису у катастар непокретности и водова

Обуке државних службеника РГЗ-а и јавних бележника одржавају се поводом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић, дипл. геод. инж., Гордана  Зорић, дипл. правник, шеф Одсека за информисање и сарадњу и Милош Бјелановић, дипл. правник, начелник Одељења за другостепени поступак учествовали су на Саветовању јавних бележника у вези почетка примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова које је, у организацији Јавнобележничке коморе, одржано 16. јуна 2018. године у згради Народне скупштине Републике Србије, на којем су дали свој допринос презентацијом Закона и одговарањем на питања учесника у дискусији.

У Републичком геодетском заводу, у пословној згради у седишту, настављено је одржавање радионица ради обуке државних службеника који ће примењивати Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова. Радионице се одржавају у периоду од 18. јуна до 22. јуна 2018. године.

Датотеке за преузимање