26.06.2018.

ПОС терминали у продукцији

На шалтерима свих 17 београдских служби за катастар непокретности од 26. јуна 2018. године омогућено је плаћање платним картицама.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Републички геодетски завод потписали су 03.04.2018. године Споразум о прихватању платних картица (Dinacard, Visa и Mastercard) на ПОС терминалима на шалтерима Републичког геодетског завода.
Први корак је био инсталација апликације на рачунарима повезаним са ПОС терминалима као и обука запослених за коришћење апликације.
ПОС терминал је електронски уређај који служи за прихватање трансакција плаћања картицом.
Увођење плаћања административних такси платним картицама један је од кључних корака у дигиталној трансформацији.
Сада се по први пут нуди заокружена електронска услуга катастра, која до сада није била потпуна јер су корисници морали да иду на шалтере банке или поште због уплате.

ПОС терминали су пуштени у продукционо окружење прво у СКН Нови Београд, а затим у СКН Земун те је до сада највећи број трансакција остварен управо у ове две службе и у службама Савски венац и Обреновац.
На локацији у 27. марта где су СКН Палилула, Звездара, Вождовац и Раковица омогућено је плаћање платним картицама од 21. јуна 2018. године и очекује се да ће то бити локација са највише трансакција узимајући у обзир велики број странака.