10.7.2018.

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић са најближим сарадницима представио је данас Ани Веленстаин резултате пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ који се реализује уз подршку Светске банке, као и пројекат Унапређење адресног регистра који својим средствима подржава Влада Републике Србије.

Инжењери РГЗ-а представили су резултате у области успостављања најсавременије дигиталне платформе Националне инфраструктуре геопросторних података. Они су показали примере невероватне уштеде времена приликом прикупљања података о парцелама у областима у којима су планирани велики инфраструктурни пројекти. Представљене су и могућности за примену платформе у повећању безбедности деце у саобраћају, остварени резултати у области унапређења адресног регистра, као и примени сателитских и ортофото снимака у поступку праћења тока озакоњења нелегално изграђених објеката.


Ана Веленстаин је једна од кључних чланова високог менаџерског тима Светске банке у области друштвених, урбаних и руралних могућности промена у глобалној пракси. У Србију је дошла како би се упознала са оствареним резултатима Републичког геодетског завода у реализацији пројекта „Унапређење земљишне администрације“, као и са спроведеним реформама у области законодавства и успостављања тзв. једношалтерског система за издавање грађевинских дозвола, а од недавно, и за упис у катастар непокретности и подношење пореских пријава.


У Светској банци Ана Веленстаин одговорна је за области као што су смањење ризика од непогода, урбана обнова и геопросторне технологије. Једна од главних области њеног деловања је дизајнирање и финансирање инвестиција за примену реформи у области законодавства како би се смањиле стопе сиромаштва у земљама у развоју и унапредио степен једнакости. Зато је показала посебно интересовање за теме које су презентоване, јер је један од циљева њене посете да прикупи позитивна искуства и упозна се са добрим резултатима РГЗ-а које би било могуће применити у другим земљама.

/content/Vesti/2018/јул/slika 1 - 10.07.JPG

Релевантне вести