17.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке

Колективно осигурање запослених радника на неодређено и одређено време (за случајеве трајног инвалидитета и смрти услед незгоде), за потребе Републичког геодетског завода, ЈН број 8/2018.