31.07.2018.

Обједињено упутство за примену Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

РГЗ обавештава да је у примени упутство, којим се прецизира и обједињују сви претходни расписи и упутства, како би се обезбедило јасно коришћење правила и поступака, и на тај начин подигла ефикасност и транспарентност у раду.

На овај начин ће се постићи висок степен разумевања и отклонити неспоразуми од стране свих учесника у области евиденције непокретности у Србији.
Имајући у виду да се ради о сложеној, великој и значајној реформи у области управљања непокретностима која треба да обезбеди правну сигурност на тржишту непокретности, и тиме убрза привредни развој, то ће се директно одразити на положај Републике Србије на Дуинг бизнис листи Светске банке.

Обједињено упутство за примену Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова можете преузети ОВДЕ.