11.08.2018.

Републички геодетски завод на осмом пленарном заседању експертске комисије Уједињених нација за глобално управљање геопросторним информацијама

У седишту Уједињених нација у Њујорку, одржана је осма пленарна седница експертске комисије за глобално управљање геопросторним информацијама – УНГГИМ у периоду од 31. јула до 3. августа 2018. године, на којој је учествовао директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић и начелник Центра за управљање геопросторним подацима Дарко Вучетић.

Поред њих, на састанцима је присуствовало више од 380 делегата из 88 земаља чланица Уједињених нација и 137 представника посматрача из 85 различитих невладиних и међународних професионалних организација.

Током заседања разматране су различите теме и усвојено је низ важних стратешких докумената за ефикасно коришћење геопросторних информација. Главне теме овогодишњег заседања су биле како и на који начин се геопросторне информације могу искористити за реализацију циљева одрживог развоја у оквиру чега су и дефинисани кључни сетови података неопходних за њихово постизање и праћење. Такође, разматран је и нацрт глобалног геодетског референтног оквира и дискутовано о основним сетовима геопросторних података. Успостављена је јача сарадња са групом експерата Уједињених нација за географска имена. Пуно пажње је посвећено интеграцији геопросторних, статистичких и других информација као и примени геопросторних информација у ефикасном управљању земљиштем, кризним ситуацијама, њиховој стандардизацији и др. Сва усвојена документа као и релевантне информације се налазе на линку http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-session/ .

/content/Vesti/2018/avgust/IMG_0606 copy.jpg

Након седнице експертске комисије за глобално управљање геопросторним информацијама, директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић и Милан Милановић, амбасадор Републике Србије при Уједињеним нацијама су на радном састанку разговарали о будућој сарадњи и о важности геопросторних података и улози Републичког геодетског завода у постизању и праћењу реализације циљева одрживог развоја.

Комитет експерата је основан како би обезбедио форум за координацију и дијалог међу државама чланица УН као и држава чланица и релевантних међународних организација о свим питањима везаним за управљање геопросторним информацијама. Његов циљ је да промовише и ојача координацију и кохерентност глобалног управљања геопросторних информација, постављању норми, развоју капацитета и кодекса глобалне праксе, као и да побољша интероперабилност геопросторних података и услуга.